اصول نورپردازی2

اصول نورپردازی2

تغییر نور، در طول روز حالت های روحی مختلفی را در افراد ایجاد می کند. این اصل را می توانید […]

» توضیحات بیشتر
اصول نور پردازی 1

اصول نور پردازی 1

میزان نور مورد نیاز در هر فضا، بستگی به کارایی آن دارد. فعالیت های مختلفی در هر فضا انجام می […]

» توضیحات بیشتر
0
X
قالب فروشگاهی