تغییر دکوراسیون ساده

تغییر دکوراسیون رو از خونه خودت شروع کن مثل گردشگری که اون آقاهه تو تلویزیون می گفت..واقعیت هم همینه چون امکانات ما آدمها با هم فرق می کنه …سایز خونه…محل خونه و سلیقه ما ..هر کدوم یه جوره ولی چیزی که مهمه تغییر باعث خوش آب و رنگ شدن زندگی می شه و تغییر دکوراسیون یکی از این تغییراته.
●امروز دیگه واقعا وقتشه هر چی بالش و کوسن تو خونه داری برداری این بالش و کوسن ها اندازه های مختلف و رنگای مختلف داشته باشه لطفا اگه نداره
●یه روکش نو براش بدوز البته نوع پارچه و رنگبندی به سلیقه و بودجه مربوطه وقتی روکش های مختلف با رعایت همنشینی رنگها براشون تهیه کردی بزارشون روی تختت اینقدر جاهاشون روعوض کن تا خودت از چیدمانش کیف کنی و غرق لذت بشی تا اون موقع دست از جابجایی نکش لطفا
●این می شه دکور جدید اتاق خوابت حال تو تو این اطاق حس جدیدی رو تجربه می کنی تمیزی زیبایی و هارمونی
●هر چی بالش بیشتر باشه بهتره یهجور حس راحتی و آرامش رو تعداد بالشها بهت منتقل می کنه
●تضاد رنگها و تفاوت سایز بالشها یادت نره تضاد رنگالبته با حفظ هارمونی چشم نوازه و بیدار کننده روح و تفاوت سایز بالشها نشون دهنده سلیقه و حس سرزنده بودنه و شما رو از یکنواختی درمیاره.
●تغییر دکور فقط یه کم حوصله می خواد…تغییر دکوراسیون به سبک دیلایتی رومی شه با هر بودجه و سلیقه ای انجام داد.